Úterý, 24 května, 2022
aktualne

Co jsou akciové indexy?

on

Akciový index je v podstatě ukazatel, který nám ukazuje, jak se vyvíjí cena určitého balíčku akcií. Například index S&P 500 sleduje výkonnost 500 největších akciových firem z USA.

Stejným způsobem se shromažďují údaje od různých společností z celého sektoru nebo z části trhu.

Akciové indexy trhu ukazují kolísání hodnoty souboru nástrojů, které tvoří příslušný index, jako jsou například akcie nebo dluhopisy.

Indexy se také liší velikostí, přičemž některé sledují jen několik akcií a jiné tisíce. Každý index slouží jedinečnému účelu, neboť různí investoři se zajímají o různé sektory.

Výkonnost ekonomiky v jednom čísle

Akciové indexy můžeme definovat jako ukazatele, které se snaží odrážet vývoj cen kótovaných cenných papírů, které jsou v něm seskupeny. To znamená, že nabízejí číselnou hodnotu, která se vypočítává podle cen jednotlivých instrumentů, které tvoří index.

Každý index akciového trhu měří pohyb cen a výkonnost akcií, které tvoří tento index. To v podstatě znamená, že výkonnost jakéhokoli indexu akciového trhu je přímo úměrná výkonnosti podkladových akcií, které tvoří index. Zjednodušeně řečeno, pokud ceny většiny akcií v indexu stoupnou, tento index jako celek také stoupne.

Akciový index běžně používají investoři jako benchmark k měření výkonnosti svého portfolia. Známé akciové indexy jsou Dow Jones Industrial Average, Nikkei, S&P 500, Nasdaq Composite nebo populární německý index DAX. Indexy se také používají jako ukazatel výkonnosti ekonomiky dané země.

Kromě těchto nejznámějších indexů existuje řada jiných indexů. Ty mohou odrážet výkonnost akcií v zemi nebo jsou indexy zaměřené na daný segment ekonomiky (například segment nemovitostí nebo farmaceutického průmyslu). Některé indexy rozdělují velké, střední a malé společnosti do různých kategorií. Jiné používají investiční strategie, jako je růst, hodnota nebo dividendové investování, aby si vybraly jednotlivé akcie.

Akciové indexy tvoří základ pro identifikaci tržního vnímání chování firem a ekonomiky.

Akciové indexy se používají také k:

  • profesionální spravování investic pomocí jasných výkonnostních benchmarků.
  • identifikaci vnímání trhu vůči chování firem a ekonomiky.

Závěr

Pro začínající investory je investice do akciových indexů velmi vhodná, protože své peníze takto investují do vícero společností.

K investování do indexu stačí mnohem menší částka peněz, než kdybyste akcie z indexu nakupovali jednotlivě.

Mohlo by Vás zajímat